top of page

מחזירים את משפחת אור
החטופים הביתה

דרור (48), יונת ז״ל (51) והילדים נעם (17), עלמה (13)
וליאם אור (18) מהקיבוצים בארי ורעים,
נחטפו מביתם ב- 7.10 בפעילות טרוריסטית, רצחנית
ונתעבת של החמאס. 

המשפחה המורחבת נמלטה מהתופת, והם חיים כפליטים במרכז הארץ. 
המשפחה פועלת בכל החזיתות להחזרתם, וזקוקה לסיוע כלכלי גדול
על מנת לשרוד את הימים הקשים האלה, וכדי לנסות ולשקם חזרה את
חייהם וביתם שנחרב.

זה הזמן שלנו לתת תמיכה, לחזק ולהאיר להם את הדרך חזרה הביתה. 

פרטי חשבון בנק:
שם החשבון: דנה אור
בנק מזרחי 20

סניף 490
מס. חשבון: 157699

bottom of page